• Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sinjeur.nl
 • Vrijblijvend advies
 • Sinjeur
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sinjeur.nl
 • Vrijblijvend advies
 • Menu

  Privacy beleid Sinjeur

  Contact opnemen

  We hebben dit Privacy beleid ontwikkeld om u te voorzien van informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u een Sinjeur-advies aanvraagt en/of u inschrijft voor de Sinjeur-zorgblogs.
  Dit Privacy beleid is het laatst bijgewerkt op: 5 maart 2020

  “Persoonlijke gegevens” is informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

  We geven achtereenvolgens uitleg over
  1) Categorieën van Persoonlijke gegevens verwerkt door Sinjeur
  2) Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens
  3) Overdracht van Persoonlijke gegevens
  4) Cookies en vergelijkbare technologieën
  5) Updates van Privacybeleid
  6) Behoud van Persoonlijke gegevens
  7) Gegevensbeheerder en Gegevensbeschermingfunctionaris
  8) Uw rechten

  1. Categorieën van Persoonlijke gegevens verwerkt door Sinjeur

  1.1 Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u zich inschrijft voor Sinjeur-Zorgblogs of -nieuwsbrief:
  Wanneer u zich via de website of via e-mail inschrijft voor Sinjeur-zorgblogs of -nieuwsbrief, vragen we u uw e-mailadres te verstrekken. Ter verificatie van uw aanmelding ontvangt u per mail informatie over ons privacy beleid samen met het verzoek dit beleid te accorderen en uw aanmelding te bevestigen.
  1.2 Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u een Sinjeur-advies aanvraagt:
  Wanneer u een Sinjeur-advies aanvraagt, ontvangt u een informatieset met een inventarisatieformulier. Via dit formulier inventariseren wij diverse persoonlijke- en privacygevoelige gegevens.
  Dit is noodzakelijk omdat een Sinjeur-advies persoonlijk maatwerk is, dat volledig is toegesneden op uw persoonlijke situatie en uw wensen specifiek gericht op uw zorgvraag.
  Het inventarisatieformulier vraagt dan ook expliciet toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken. Het betreft identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leefgewoontes, vrijetijdsbesteding en interesses, woningkenmerken, gezondheidsgegevens, opleiding en vorming, beroep en betrekking en locatiegegevens.
  Deze gegevens zijn noodzakelijk voor vervaardiging, toezending en opvolging van het persoonlijk adviesrapport of plaatsingsadvies en de toezending van de elektronische nieuwsbrief en/of zorgblogs waarmee u geïnformeerd blijft over actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg.

  JURIDISCHE GRONDEN:
  Sinjeur zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG).
  Sinjeur baseert zich hierbij op de volgende AVG-grondslagen:
  – de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst: het uitbrengen van een persoonlijk advies.
  – van de klant toestemming is verkregen.

  2. Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens

  2.1 Sinjeur medewerkers:
  Medewerkers van Sinjeur zijn verantwoordelijk voor de vervaardiging van zowel Sinjeur- adviezen als voor vervaardiging en verzending van Sinjeur-zorgblogs en -nieuwsbrief en hebben om die reden toegang tot uw persoonlijke gegevens. Medewerkers van Sinjeur ondertekenen een geheimhoudingsverklaring waarin zij vastleggen dat zij deze gegevens vertrouwelijk en alleen in het kader van hun Sinjeur-werkzaamheden zullen behandelen.

  2.2 Zorgaanbieders:
  In het kader van de vervaardiging van Sinjeur-adviezen benaderen wij zorgaanbieders die in een klantsituatie relevant kunnen zijn. Alleen wanneer er in een Sinjeur-advies informatie wordt opgenomen van een zorgorganisatie, ontvangt deze zorgaanbieder een kennisgeving. Deze kennisgeving bestaat uit een mailbericht waarin de persoons- en of familienaam worden genoemd van degene die voor het Sinjeur-advies opdracht heeft gegeven. Gegevens over de gezondheidssituatie worden alleen vermeld wanneer deze vragen om een specifieke (woon)zorgoplossing. Dit om een juiste doorverwijzing en de opvang van klanten bij de zorgaanbieder te faciliteren. De zorgaanbieder beschikt dus niet over adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en andere gegevens als genoemd in artikel 1.2.

  2.3 Financiële administratie, accountant en fiscus
  Aangezien er kosten zijn verbonden aan een Sinjeur-advies zullen facturen met naam en adresgegevens van degene die voor het Sinjeur-advies opdracht heeft gegeven, worden opgenomen in de financiële administratie. Sinjeur maakt geen klantkaart (stambestand) aan met klantgegevens in de financiële administratie. De journaalposten zijn daarmee in hoge mate geanonimiseerd en alleen voorzien van persoonsnaam van degene die voor het Sinjeur-advies opdracht heeft gegeven. Het adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en andere gegevens zoals bank- of creditcardnummers worden hierin niet vastgelegd.
  Jaarlijks heeft de accountant toegang tot deze gegevens vanwege de verplichte jaarlijkse externe verslaglegging. Bij een controle door de Belastingdienst is Sinjeur verplicht de Belastingdienst inzage te geven in de factuurstromen en daarmee in de namen en adresgegevens van degenen die een Sinjeur-advies hebben afgenomen. De bewaartermijn van de financiële administratie is wettelijk vastgesteld op 7 jaar.

  2.4 Website beheer en onderhoud
  Voor een blijvende correcte werking van de website is voor het technisch onderhoud van de website een verwerkersovereenkomst afgesloten waardoor partijen zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving handelen.

  3. Overdracht van Persoonlijke gegevens

  Er vindt geen enkele overdracht van persoonlijke gegevens plaats anders dan genoemd in paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3.

  4. Cookies en vergelijkbare technologieën

  Website:
  We gebruiken op onze website cookies uitsluitend en alleen om een goede basiswerking van de site te realiseren.

  Wanneer u de website van Sinjeur bezoekt, verzamelen we met hulp van Google Analytics, Google Search Console en Googel Adwords bepaalde informatie om te analyseren hoe u en andere bezoekers van de Sinjeur-website navigeren, en om gecombineerde statistieken over het gebruik van de website en de responsgraad samen te stellen.
  We verzamelen met deze Google programma’s anonieme informatie als de geografische locatie van het toestel, het browsertype, de browsertaal, de datum en tijd van uw websitebezoek, het tijdstip van uw bezoek, welke pagina’s zijn bekeken en op welke pagina-elementen (bijv. koppelingen) is geklikt.
  We gebruiken deze geanonimiseerde informatie om betere, meer relevante content op onze site aan te bieden, om de effectiviteit van advertenties te meten, om problemen te identificeren en op te lossen en om uw algehele ervaring op onze site te verbeteren.
  Wij houden geen IP-adressen vast die herleidbaar zijn naar individuele computer- en of smartphonegebruikers.

  Wanneer u op de website gebruik maakt van een contactformulier, wordt dit automatisch opgeslagen in een beveiligde omgeving. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken om eenmalig contact met u op te nemen, waarna wij deze gegevens zullen verwijderen.

  ANALYTISCHE DIENSTEN:
  – Google: Google Analytics wordt gebruikt om websitestatistieken en demografische gegevens, interesses en gedrag op websites van gebruikers te volgen. We maken ook gebruik van de Google Search Console om beter inzicht te krijgen in wat bezoekers van onze website vinden en om onze zoekmachineoptimalisatie te verbeteren. Voor advertenties maken we gebruik van Google Adwords zonder de remarketingfunctie of de functie ‘Vergelijkbare doelgroepen’ .
  Lees meer informatie over hoe deze analytische informatie kan worden gebruikt, hoe u het gebruik van uw informatie kunt beheren en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt.
  – Statistische doeleinden: Jaarlijks wordt op basis van de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een Sinjeur-advies een geanonimiseerd en geconsoliceerd klantenprofiel samengesteld dat wordt gebruikt voor marketingdoelstellingen.

  5. Updates van Privacybeleid

  We zullen dit Privacybeleid bijwerken wanneer we nieuwe diensten en functionaliteiten toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding “Laatst bijgewerkt” boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra het aangepaste Privacybeleid door ons is gepubliceerd.

  6. Behoud van Persoonlijke gegevens

  We behouden uw persoonlijke gegevens voor:
  – Sinjeur Zorgblogs en – nieuwsbrieven: tot het moment dat u ons te kennen geeft niet langer prijs te stellen op toezending van Sinjeur-zorgblogs
  – Sinjeur-adviezen, omwille van evaluatie, nazorg, opvolging en mogelijke persoonlijke begeleiding vanuit de thuiszorgsituatie naar plaatsing in een zorginstelling. De bewaartermijn is drie jaar. Na een periode van drie jaar wissen wij gegevens als genoemd in artikel 1.2.
  Desgewenst kunt u ons al binnen die drie jaar te kennen geven dat u gebruik maakt van recht uw persoonlijke gegevens te wissen. Fiscale richtlijnen vormen hier een uitzondering op. Sinjeur is wettelijk verplicht haar financiële administratie zeven jaar te bewaren.
  Kijk hieronder naar “Uw rechten” voor een beschrijving van uw recht op wissen.

  7. Gegevensbeheerder en Gegevensbeschermingfunctionaris

  Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en beheerd door de gegevensbeschermingfunctionaris Mw. Will Goossens welke op hetzelfde adres gevestigd is en kan ook per e-mail worden bereikt via administratie@sinjeur.nl.

  8. Uw rechten

  Als u in de Europese Unie woont, hebt u krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming het recht Sinjeur te vragen om toegang tot en rectificatie of wissen van uw persoonlijke gegevens, gegevensoverdraagbaarheid, beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens, en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Als u buiten de Europese Unie woont, hebt u mogelijk vergelijkbare rechten overeenkomstig uw lokale wetten.
  Om toegang tot of rectificatie van, overdraagbaarheid of wissen van uw persoonlijke gegevens te vragen, neemt u contact op met de gegevensbeschermingsfunctionaris van Sinjeur.

  Inschrijven blog