• Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sinjeur.nl
 • Vrijblijvend advies
 • Sinjeur
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sinjeur.nl
 • Vrijblijvend advies
 • Menu

  ‘Waar’ voor uw geld

  Contact opnemen

  Gaat u voor standaard ouderenzorg of voor ‘waar’ voor uw (zorg)geld?

  Iedereen wil graag zo lang mogelijk vitaal en gezond blijven.
  Het spreekwoord “De ouderdom komt met gebreken” geeft echter aan dat met het klimmen van de jaren
  lichaam en geest achteruit kunnen gaan. Een oudere kan dan behoefte krijgen aan verpleging of verzorging.
  Wanneer u de ouderenzorg via het gewone circuit aanvraagt komt van een koude kermis thuis.
  U rolt automatisch in een traject dat bol staat van procedures en inmenging vanuit instanties.

  ‘Keukentafelgesprek’

  Klopt u bij de gemeente aan dan start men een onderzoek. In een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ wordt nagegaan óf en waarom ondersteuning en zorg nodig is. Wat kunt u zelf doen? Wat kunnen uw kinderen, vrienden, buren voor u doen? Kunnen verenigingen of vrijwilligers iets voor u doen?
  Is de gemeente van oordeel dat u uiteindelijk voor zorg in aanmerking komt dan probeert zij de oplossing te vinden via een algemene voorziening. Denk hierbij aan een klussendienst, een was- en strijkservice, een maaltijdvoorziening, sociaal vervoer, informele buurtzorg.
  Is dat niet mogelijk is dan kan er een individuele maatwerkvoorziening komen of een mix van algemene en maatwerkvoorzieningen.

  ouderenzorg verkeersbordOnderzoek toont jammer genoeg ook nog eens aan dat degenen die deze vorm van ouderenzorg  ontvingen niet tevreden zijn. Zij geven een onvoldoende omdat zij vinden dat er niet goed naar hen wordt geluisterd, dat ze steeds hetzelfde verhaal moeten vertellen, dat organisaties niet goed samenwerken, of omdat ze te lang moeten wachten voordat ze hulp krijgen.

  Heeft u blijvend intensieve ouderenzorg nodig dan lijkt zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) voor de hand te liggen. Bezint eer ge begint, want u kunt zo’n indicatie niet meer intrekken omdat u de eigen bijdrage te hoog vindt. Opname verpleeghuis kan namelijk oplopen tot bijna € 30.000 op jaarbasis

  Besluit u hier toch voor dan start het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) met een bureaucratisch onderzoek. In het beste geval eindigt dit met het leveren van standaard ouderenzorg waarvoor u die eigen bijdrage betaalt.

  Beschikt u bijvoorbeeld over een aanvullend pensioen, spaartegoeden of opbrengsten uit de verkoop van uw huis dan kan bij opname in een verpleeg- of verzorgingshuis de eigen bijdrage oplopen tot € 2.469,20 per maand. Dat komt neer op bijna € 30.000 voor een heel jaar. U krijgt dan dezelfde ouderenzorg als bewoners die vanwege hun financiële situatie een veel lagere bijdrage betalen die in 2021 maximaal                  € 899,80 per maand bedraagt.

  Bezint eer ge begint

  Het CIZ maakte in haar nieuwsbrief bekend dat zij veelvuldig benaderd worden met de vraag: 'Kan ik mijn Wlz-indicatie intrekken?'  "De aanleiding kan zijn dat cliënt (inmiddels) minder zorg nodig heeft dan er aanvankelijk geïndiceerd is, maar ook dat men de eigen bijdrage te hoog vindt", aldus het CIZ.

  Wat blijkt? U komt niet zo snel van het recht op de Wlz-zorg en de daarbij horende eigen bijdrage af. Dit kan alleen worden opgezegd als uw zorgbehoefte zodanig is afgenomen, dat u niet (meer) voldoet aan de toegangscriteria van de Wlz. Wanneer er een aanvraag voor beëindiging van de indicatie Wlz-zorg wordt ingediend, start het CIZ opnieuw een volledig onderzoek. Alleen wanneer wordt vastgesteld dat u niet (meer) voldoet aan de criteria, kan de Wlz-zorg worden stopgezet. De hoogte van de eigen bijdrage die door het CAK wordt berekend, heeft dus geen invloed. Een waarschuwing is dus op zijn plaats: bezint eer ge begint en laat u goed informeren!

  U kiest / Waar voor uw (zorg)geld

  Wanneer u uw eigen keuzes wil maken en niet zit te wachten op vervelende ervaringen, onderzoeken vanuit instanties en hoge eigen bijdragen voor standaardzorg biedt Sinjeur uitkomst.

  Wij brengen u op een snelle en deskundige wijze op de hoogte van:

  • Keuzes die binnen of buiten de Wet Langdurige Zorg mogelijk zijn.
  • Particuliere zorgoplossingen die bij u en uw beurs passen. Ons land telt inmiddels bijna 400 huizen!
  • Vergelijken prijzen en geven inzicht in kosten

  Voorkom zorgen en gedoe:

  Ons aanbod

  Inschrijven blog