• Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sinjeur.nl
 • Vrijblijvend advies
 • Sinjeur
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sinjeur.nl
 • Vrijblijvend advies
 • Menu

  Kwaliteit particuliere ouderenzorg : (g)een automatisme?

  Contact opnemen

  De kwaliteit van particuliere ouderenzorg is een gevoelig thema. Steeds weer zijn er berichten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over ‘verscherpt toezicht’. De media publiceren manifesten en ‘zwarte lijsten’.  Zo verscheen begin juni in diverse media het bericht dat een particuliere zorgaanbieder in Wildervank door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht is gesteld. Dat roept de vraag op: Kwaliteit particuliere ouderenzorg: is dat wel of niet een automatisme?
  In deze blog de kwaliteitszaken van de particuliere ouderenzorg op een rij.

  Kwaliteit

  Wat houdt het begrip kwaliteit eigenlijk in? De Dikke van Dalen geeft definities die spreken over hoedanigheid en staat van stoffen en waren en eigenschap en waardering van personen. Andere bronnen spreken over kwaliteit als: de mate waarin goederen en diensten voldoen aan de eisen, behoeften en specificaties van de afnemer, klant en gebruiker. Vooral die laatste definitie geeft aan dat kwaliteit een rekbaar begrip is dat bepaald wordt door een individu. Wat kwaliteit is voor de een, hoeft het voor de ander niet te zijn.

  Kwaliteit van zorg

  Iets vergelijkbaars geldt voor kwaliteit van zorg. Uit onderzoek blijkt  dat het kwaliteitsoordeel van een patiënt over een arts niet gebaseerd is op de Inspectie. Als je het de patiënt vraagt is een goede dokter ‘aardig en vaardig’. Dat wijst er bijvoorbeeld op dat de communicatievaardigheden van de arts bij het kwaliteitsoordeel van belang zijn.
  Daartegenover staat onze overheid die, naast toegankelijkheid en betaalbaarheid, toeziet op de kwaliteit van zorg. Sinds 1 januari 2016 is dat in de vorm gegoten van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkg). Zoals de naam al zegt wil deze wet niet alleen goede zorg regelen. Ook openheid over en leren van fouten en incidenten en een zorgvuldige omgang met klachten worden gegarandeerd. Lees hier meer over de Wkkg.

  Inspectie voor de Gezondheidszorg

  Namens de overheid houdt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toezicht op de zorg. Kijken we naar het werkplan 2016 van de IGZ dan hoort de particuliere ouderenzorg bij de sector Verpleging en verzorging. De particuliere ouderenzorg neemt dus geen bijzondere positie heeft. Dat was in het verleden wel anders.

  De historie van kwaliteit particuliere ouderenzorg

  Lange tijd speelde de particuliere ouderenzorg zich af buiten de radar van de IGZ. Pas eind 2001 startte de Inspectie een inventariserend onderzoek naar de kwaliteit particuliere ouderenzorg. En hoewel de ouderen zelf daar misschien heel anders over dachten, kwam de IGZ tot een kritisch oordeel. “De kwaliteitszorg staat op zijn zachtst gezegd in de kinderschoenen. Dit kan ertoe leiden dat de wijze van werken vooral gebaseerd is op de persoonlijke opvatting van de eigenaar/houder over ‘goede zorg’. De mogelijkheid bestaat dat cliënten zorg ontvangen die niet voldoet aan ‘the state of the art’. Dit kan leiden tot risicovolle situaties. Een conclusie is dat de onderzochte particuliere instellingen in zeer beperkte mate voldoen aan wettelijke vereisten”, aldus de IGZ in haar rapportage uit 2002.

  Verplichte registratie

  In de loop van 2010 stemde de Eerste Kamer in met een wet die verplichtte dat particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen zich officieel registreerden. De IGZ kreeg tevens meer instrumenten in handen om toezicht te houden. Het gaat dan om inzagerecht in medische dossiers en de mogelijkheid bestuurlijke boetes en dwangsommen op te leggen.

  Binnen 4 tot 6 weken bezoek van de Inspectie

  Medio 2015 werd het toezicht op nieuwe zorgorganisaties verscherpt. Minister Schippers (Volksgezondheid) wilde een betrouwbare, landelijke registratie. Hierdoor kon de IGZ beter toezicht op nieuwe zorgaanbieders houden. Het afzonderlijke zorgregister dat hiertoe actief was, is per 1 januari 2016 vervangen. Er is nu een aanmeldprocedure die start met de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarna is het nodig dat nieuwe zorgaanbieders een vragenlijst invullen via de website www.nieuwezorgaanbieders.nl. Hiermee wordt informatie verkregen over de eisen waaraan vanaf de start moet zijn voldaan. Deze zaken moeten op orde zijn vóór de uitvoering van de zorg van start gaat. Afhankelijk van het type zorg bezoekt de inspectie nieuwe zorginstellingen binnen 4 tot 6 weken na de start.

  Kwaliteit particuliere ouderenzorg: een automatisme

  Hiermee is duidelijk dat vanuit het perspectief van de overheid er geen verschil is in de kwaliteit van particuliere en reguliere ouderenzorg. Beide typen organisaties moeten aan dezelfde eisen voldoen en worden op dezelfde wijze getoetst. Kwaliteit van particuliere ouderenzorg is dus een automatisme. Dat blijkt ook uit de lijst die de IGZ in juli 2016 publiceerde. De lijst bevat ook particuliere namen.

  Dit is belangrijke informatie als u zelf of voor uw vader of moeder een goede zorgorganisatie zoekt. Maar denk aan de eerste definities van kwaliteit in deze blog: de mate waarin goederen en diensten voldoen aan de eisen, behoeften en specificaties van de afnemer, klant en gebruiker: UW eisen, behoeften en specificaties.

  Uw kwaliteit particuliere ouderenzorg: geen automatisme

  ouderenzorgadviesWanneer u informatie zoekt die past bij UW norm over kwaliteit van particuliere ouderenzorg is er echter alles behalve sprake van een automatisme. Onafhankelijke en deskundige informatie is alleen verkrijgbaar via www.Kiesbeter.nl. Particuliere zorgorganisaties zijn hier niet of nauwelijks te vinden. En als u ze al vindt, vindt u onbegrijpelijke informatie. Wat heeft u aan CQ en rapportcijfers met drie cijfers achter de komma? Dat het maximaal aantal punten vier bedraagt en niet tien, wat toch gebruikelijk is bij rapportcijfers, is toch op zijn minst vreemd te noemen.
  Aarzel daarom niet contact op te nemen als u op zoek bent naar onafhankelijke en deskundige informatie over particuliere ouderenzorg die gebaseerd is op zowel de kwaliteitseisen van de overheid als uw wensen. Kijk eens vrijblijvend op particuliere zorg oplossingen.

   

  Wilt u reageren?
  Hebt u vragen over de kwaliteit van een zorgvilla die u bezocht?
  Gebruik ‘Contact opnemen’ in de kop van deze pagina.

  , ,

  Comments are closed.

  Inschrijven blog