• Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sinjeur.nl
 • Vrijblijvend advies
 • Sinjeur
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sinjeur.nl
 • Vrijblijvend advies
 • Menu

  Hoe zit het met de zorgwetten?

  Contact opnemen

  Wanneer u te maken krijgt met ouderenzorg kunnen er drie zorgwetten van belang zijn. Wlz, Wmo, en ZvW: het zijn maar een paar voorbeelden van afkortingen die u regelmatig zult horen. Maar waar staan die afkortingen voor? Wat houdt de betreffende zorgwet in? Komt u ervoor in aanmerking? Wanneer wel? Wanneer niet? Hoe zit de procedure in elkaar? Wat zijn de consequenties? In deze blog starten we met de hoofdzaken op een rij te zetten.

  Facebook live-uitzending maart 2017

  Ik heb deze informatie ook verteld tijdens een live-uitzending op Facebook. Dat was begin maart 2017. Bekijkt u liever deze live-uitzending, klik dan op de foto hiernaast.

  De zorgwetten Wlz, Wmo en ZvW

  De afkortingen Wlz, Wmo en ZvW staan voor de volgende drie zorgwetten:
  – Wlz is de afkorting van Wet langdurige zorg
  – Wmo is de afkorting van Wet maatschappelijke ondersteuning
  – ZvW is de afkorting van Zorgverzekeringswet.

  Zorgverzekeringswet: medisch noodzakelijk

  Om met de laatste te beginnen: de zorgverzekeringswet (Zvw) is van belang voor alle Nederlanders. Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Voor deze zorgwet geldt een eigen risico.
  Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, apotheek en wijkverpleegkundige.
  Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt.
  Naast het premiebedrag dat u aan uw zorgverzekeraar overmaakt, is er een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) vanuit de Belastingdienst. Werkgevers of uitkeringsinstanties betalen de werkgeversheffing Zvw. Of u betaalt zelf de bijdrage Zvw via inhouding of een aanslag.
  Al met al gaat het binnen de Zvw om een behoorlijke som geld, maar daar krijgt u ook wat voor én de Zvw is een verplichte verzekering waar niet onderuit te komen is.

  Wet zorgwettenmaatschappelijke ondersteuning: thuis

  Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015.  Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Lees hier meer over de werking van de Wmo.

  Wet langdurige zorg: 24 uurs

  Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om blijvende intensieve zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u blijvend zorg nodig heeft en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Ook moet er geen andere oplossing zijn. Lees hier meer over de Wlz.

  De toepassing van de zorgwetten in uw situatie

  Waarom is informatie over die zorgwetten van belang? De informatie is belangrijk om inzicht te hebben en u niet onverwacht en onaangenaam te laten verrassen. Soms is het overduidelijk binnen welke wet u zorg krijgt. Breekt u een heup of moet u geopereerd worden dan treedt de zorgverzekeringswet automatisch in werking wanneer u bij het ziekenhuis of huisarts arriveert.

  Voor de Wmo en de Wlz zijn er toegangsloketten en toegangsprocedures en komen eigen bijdragen om de hoek kijken. Het is dan zaak om goed te laten informeren en daarop uw keuzes te baseren en bijvoorbeeld niet tot de ontdekking komen dat u ongewild ‘gevangen’  zit binnen de Wlz. Lees de blog ‘De Wlz: wees geen struisvogel’.

  Wilt u reageren? Hebt u vragen?
  Gebruik ‘Contact opnemen’ in de kop van deze pagina.

  , , , , , , ,

  Comments are closed.

  Inschrijven blog