• Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sinjeur.nl
 • Vrijblijvend advies
 • Sinjeur
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sinjeur.nl
 • Vrijblijvend advies
 • Menu

  Eigen bijdrage ouderenzorg : is besparing mogelijk?

  Contact opnemen

  Of besparing op de eigen bijdrage ouderenzorg mogelijk is, is een simpele vraag. Het antwoord is moeilijker. Het kan namelijk ‘Ja’ of ‘Nee’ zijn. Lees verder om meer te weten te komen over eventuele besparingen op de eigen bijdrage.

  Eigen bijdrage ≠ Eigen risico

  Voor alle duidelijkheid: de eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. De eigen bijdrage ouderenzorg geldt bij zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
  Het eigen risico is verbonden aan de Zorgverzekeringswet. Deze basisverzekering is er voor iedere Nederlander. Deze verzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, apotheek en wijkverpleegkundige. De basiszorgverzekering heeft een eigen risico van € 385,= per persoon, per jaar. Het eigen risico is dan ook iets anders dan een eigen bijdrage.

  Prijsvergelijking Sinjeur AfbeeldingEigen bijdrage ouderenzorg: Ja

  Eigen bijdragen in de ouderenzorg staan voor een vergoeding die u aan de overheid voldoet omdat u zorg ontvangt. De overheid heeft twee wetten of regelingen die van toepassing kunnen zijn: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Maakt u gebruik van zorg die onder één van deze wetten valt dan betaalt u in veel gevallen een eigen bijdrage aan de overheid.
  Bij de berekening van de eigen bijdrage ouderenzorg wordt rekening gehouden met uw financiële situatie. Een lager inkomen houdt meestal een lagere eigen bijdrage in. Bij een hoger inkomen, al of niet gecombineerd met spaartegoeden, geldt meestal een hogere eigen bijdragen.

  Is besparing mogelijk: Ja of Nee

  Of besparing op de eigen bijdrage mogelijk is, is afhankelijk van uw situatie. Veel factoren zijn namelijk van invloed op de hoogte van de eigen bijdrage ouderenzorg:

  • Vanuit welke wet of regeling ontvangt u zorg?
  • Heeft u al of niet een CIZ-indicatie?
  • Van welke zorg maakt u gebruik?
  • Wie levert die zorg?
  • Wat is uw inkomen?
  • Beschikt u over spaargeld of beleggingen?

  Dit vragenlijstje is alles behalve compleet en daarom geven we enkele voorbeeldsituaties.

  eigen bijdrage ouderenzorgSituatie 1:

  Een weduwnaar met AOW woont in het verpleeghuis. Er is sprake van dementie en een CIZ indicatie in de klasse 5. Het CAK heeft na 4 maanden een eigen bijdrage geheven van net boven € 500,=.
  Conclusie: in deze situatie is geen besparing op de eigen bijdrage mogelijk.

   

  Situatie 2:

  Een ouder echtpaar krijgt zorg vanuit de wijkverpleging vanwege de gezondheid van de man. Zijn gezondheid verslechtert. De wijkverpleging dringt aan op het aanvragen van een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg. Het gaat om een echtpaar met een ruim aanvullend pensioen en spaartegoeden.
  Na een Sinjeur-advies kiest dit echtpaar ervoor om aanvullend aan de wijkverpleging een particuliere verpleegkundige in te schakelen. In dit geval zijn de kosten lager dan de € 913,20 die zij per maand zouden moeten betalen bij een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg.
  Conclusie: in deze situatie is besparing op de eigen bijdrage mogelijk.

  Situatie 3:

  Een weduwe met AOW, aangevuld met behoorlijk pensioen is door een heupoperatie terecht gekomen in een verpleeghuis. Na de revalidatie volgt een CIZ-indicatie voor de Wet Langdurige Zorg. Zij blijft in het verpleeghuis wonen. Na 4 maanden wordt haar eigen bijdrage verhoogd naar € 2.469,20 per maand.
  Een Sinjeur advies maakt duidelijk dat er binnen de Wet Langdurige Zorg keuzes te maken zijn, waarmee de eigen bijdrage wordt verlaagd van € 2.506 naar € 913,20 per maand.
  Conclusie: in deze situatie is een aanzienlijke besparing op de eigen bijdrage mogelijk. Bijna € 1.600 per maand.

  Kunt U besparen op de eigen bijdrage ouderenzorg?

  Of u in uw situatie kunt besparen op de eigen bijdrage ouderenzorg is niet zo 1,2,3 te zeggen. Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat er vele factoren zijn die de hoogte van de eigen bijdrage beïnvloeden.
  In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat:

  • bij zorg vanuit de zorgverzekeringswet geen eigen bijdrage geldt.
  • bij een laag inkomen, de eigen bijdrage al laag is. Besparingen liggen dan ook minder voor de hand.

  Dat wordt anders:

  • wanneer er een behoorlijk vermogen is bijvoorbeeld uit de verkoop van een huis.
  • bij een hoger inkomen eventueel aangevuld met spaar- of beleggingstegoeden of geld dat uit de verkoop van een huis komt. Vaak is dan sprake van een hoge eigen bijdrage. De hoge eigen bijdrage kan maximaal oplopen tot € 2.469,20 per maand. Besparingen op de eigen bijdrage zijn dan veelal mogelijk.

  De totale zorgkosten hoeven daarmee niet automatisch te verlagen. Want ook dat is afhankelijk van wat u wil en wat uw situatie is.

  Vraag een Sinjeur advies aan

  Behoort u of uw ouders, vader of moeder tot de categorie welgestelde ouderen, dan is het een hele klus om wijs te worden uit de spaghetti brei van zorgwetten en eigen bijdragen. Een Sinjeur-advies zet alle zaken duidelijk voor u op een rij. En u bespaart een tocht langs allerlei instanties die tegenstrijdige informatie of onduidelijke informatie geven. Neem contact op met Sinjeur om u te voorzien van advies dat afgestemd is op uw situatie.
  Doe dat liefst aan de vooravond van een zorgvraag. Het is vooraf makkelijker keuzes te maken, dan achteraf zaken om te zetten, of achteraf erachter komen dat zaken niet meer om te zetten zijn. Bezint eert ge begint en krijg waar voor u geld.

  , , , , , , , , , , , , ,

  Comments are closed.

  Inschrijven blog