• Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sinjeur.nl
 • Vrijblijvend advies
 • Sinjeur
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sinjeur.nl
 • Vrijblijvend advies
 • Menu

  Aanpassingen eigen bijdrage 2019 in Wmo en Wlz

  Contact opnemen

  Met de komst van een nieuw jaar is het gebruikelijk dat zorgregelingen veranderen. Dat is ook het geval in 2019. Het kabinet Rutte heeft nu definitief uitsluitsel gegeven: met ingang 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor zowel de Wmo als de Wlz .

  Aanpassing eigen bijdrage 2019 in de Wmo

  Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), officieel heet deze wet Wmo 2015.
  Deze wet regelt dat gemeenten ondersteuning thuis geven. Met ingang van het nieuwe jaar is het de bedoeling is over te gaan naar een abonnementstarief. Met de invoering van het abonnementstarief zouden huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van € 17,50 per vier weken gaan betalen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Er zou ruimte blijven voor gemeenten om een lagere eigen bijdrage vast te stellen. Bijvoorbeeld als er sprake is van mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen.

  Wmo eigen bijdrage 2019

  Aanpassing eigen bijdrage 2019 in de Wlz

  Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om blijvende intensieve zorg. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u blijvend zorg nodig heeft en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt.
  Bij de eigen bijdrage voor de Wlz is het de bedoeling dat het vermogen minder zwaar gaat meetellen vanaf 1 januari 2019. De vermogensbijtelling zou veranderen van 8% naar 4%. Heeft u vermogen zoals spaargeld? Dan betaalt u in 2019 dus mogelijk minder eigen bijdrage, maar dat is lang niet altijd het geval.

  Eerder van de lage eigen bijdrage naar de hoge eigen bijdrage

  Bent u alleenstaand en verblijft u voor het eerst in het verpleeghuis dan gold de eerste 6 maanden de lage eigen bijdrage, Deze periode is nu verkort tot 4 maanden. Ná die 4 maanden zal het CAK de hoge eigen bijdrage heffen.

  De maximale hoogte van de eigen bijdragen is eveneens aangepast:

  1. Lage eigen bijdrage: van € 850 naar € 861,80 per maand in 2019
  2. Hoge eigen bijdrage: van € 2331,60 naar € 2.364,80 per maand in 2019.

  Tot zover de aanpassingen van de regelingen.

  Wilt u weten wat de consequenties zijn voor Uw situatie?

  Wilt u weten of u op de eigen bijdrage kunt besparen?

  Wilt u weten of er ook voor uw budget particuliere zorg mogelijk is?

   Vraag nu aan

   

   

   

  , , , , , , ,

  Comments are closed.

  Inschrijven blog